Starta företag

Att starta företag

Är du nyanländ i Sverige? Är du med i Arbetsförmedlingensetableringsprogram?

Då kan du vara med i Nyföretagarcentrums
mentorsprogram för nya företagare.
Du får under ett år tillgång till en personlig rådgivare,
en mentor, som kan din bransch och som kan hjälpa dig
att gå igenom din affärsidé och som kan underlätta
processen att etablera eget företag.

Med din mentor kan du diskutera frågor kring ditt
kommande företag t ex om de bestämmelser som gäller
för din bransch samt få tips om du kan marknadsföra ditt företag. Allt
som du talar med din mentor om stannar er emellan –
om ni inte kommer överens om något annat.

Programmet pågår ett år och du träffar din mentor c:a 1
gång per månad och kan dessutom ha kontakt via
telefon och e-mail.
Under programmet kan du också vara med på
regelbundna nätverksträffar där du får viktig
information och kan träffa andra som är med i
programmet.