Om

Om Nyföretagarcentrum

NFCs vision är att alla skall leva gott på sitt företag.

Nyföretagarcentrum i Göteborg startades 1990 och har under årens lopp bistått 1000-tals blivande företagare. Överlevnadsfrekvensen efter 3 år är ca 65%.

Nyföretagarcentrum är en fristående och opolitisk verksamhet som stöds av näringsliv/sponsorer samt organisationer och har till uppgift att stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag, och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning.

Konsulter, utbildare, rådgivare och anställda på Nyföretagarcentrum har ett brinnande intresse och engagemang för att hjälpa och stödja blivande företagare och därigenom bidra till att skapa sunda och livskraftiga företag i regionen.

yesbox