Mentorprogram

Mentorprogram

Processen från början till slut

1. Du fyller i en intresseanmälan med dina uppgifter, kompetenser och affärsidé

2. Vi intervjuar alla adepter och mentorer

3. Vi matchar alla deltagare med ”rätt” mentor

4. Introduktion samt gemensam kick off – det första mötet mellan mentor och deltagare. Därefter träffas ni själva

5. Uppföljning efter ca 6 månader

6. Regelbunden uppföljning per telefon, besök eller e-mail

7. Regelbundna informations- och nätverksträffar

8. Avslutning, deltagare och mentorer får diplom

I ett mentorprogram utformas tillvägagångssätt för utveckling och lärande igenom större möjligheter och förhöjd potential för både adept och mentor. Med resultatinriktad verksamhet strävar man mot ändrande tankesätt och andra perspektiv för att belysa och förstår vilket leder till vidgande vyer.

Detta innebär enskild ledarutveckling och indirekt verksamhetsutveckling. Understödd kunskapsöverföring kan driva existerande barriärer och stärka individers ställning, utifrån ett främjande förhållningssätt.

När erfarenhetsutbyte mellan adept och mentor sker får adepten förhöjd medvetenhet om dels styrkor, dels utvecklingsområden. Mentorn å andra sidan kan få större kunskap om sin egna kompetens genom att dela med sig av sina lärdomar och reflektera över sin erfarenhet. Övergripande individuellt eller gemensamt syfte – med rätt struktur och process kan de inblandade växa som personer. Adepten är den behövande, mentorn är den givande.

Adeptens VIP = Välja väg och ta ansvar för konsekvenserna, intentionsdriven, problem eller dilemman och att våga ta upp dessa.

Att vara adept innebär att man sätter sig i ett mentalt växthus. Att ha en ide, vision, ganska specifikt mål, en personlig utmaning eller en abstrakt förhoppning. Att ha vilja att reflektera över frågor och dilemman. Att ha vilja att bli stöttad. Att ta sig själv på allvar. Att avsätta tid och engagemang med en mentor under en begränsad tid. Vara beredd på att den egna livs situationen och omgivningen påverkas relationen.

Du som adept är:
– Drivande
– Behövande
– Reflekterande

Adeptens ansvar:
– Vilja
– Ansvarstagande felbeslut i arbetslivet och utanför
– Det fria valet
– Agera sin egen beslutsfattare då ingen mamma kan göra detta
– Konsekvens ansvar
– Planering och mötesinnehåll
– Ärlighet vid ej fungerande relation

Programmet är beroende av att de inblandade agerar och medverkar av egen vilja.
Dessutom ska det innan programmet inleds tecknas ett moraliskt kontrakt mellan adept och mentor. I takt med att programmet fortlöper rapporterar adept och mentor till programansvarig under det år som programmet pågår.
Mötesplats bestäms mellan adept och mentor.
Riktlinjen är att antalet träffar bör vara minst 12 st och ca 4 timmar per gång. Mentor och adept ämnar att efter bästa förmåga verka för att samarbetet dem emellan skall bli så givande och utvecklande som möjligt under projekttiden.

Mentorns UPA = Utomstående och oberoende utan personligt ansvar för adepten, personligt engagerad och professionellt ansvar för att ge hängivet stöd.

Mentor ansvaret handlar om att bli bra på mentorsrollen som lyssnare och som intresserad, hängiven stöttepelare, att värna om den utvecklande relationen till adepten, att få ut något för egen del och inte bara ge och avslutningsvis visa vid en ej fungerande relation.

Du är en bra mentor om du:

– Har respekt för din adept, är ärlig och rak på sak

– Lutar dig lite tillbaka och är lagom ambitiös

– Litar på att du duger som du är

– Är tillgänglig efter överenskommelse samt intresserad

–  Använder din empati nyfikenhet

–  Njuter av att få ställa (dumma) frågor som den utomstående du är

–  Känner moraliskt ansvar att stötta men slipper ta praktiskt ansvar för adeptens

utveckling

–  Tillämpar ett lärande och coachande förhållningssätt

– Inte avviker från programmets syfte

Framtagande av affärsplan

Ta det första steget och genom att skapa en affärsplan.

Våra mentorer