NFC

MENTOR 4 ENTREPRENEURS


 VÅRA HANDLEDARE/MENTORER

Goran Rajkovic, Projektledare


Per Nilsson, Handledare

Nigar Ibrahim, Handledare

Claes I Helgesson, Handledare

Dahir Khalid, Mentor

 NYFÖRETAGARCENTRUM


BILDER FRÅN KICK OFF MENTORPROGRAMMETMentorprogrammet finansieras av Tillväxtverket i samarbete med Arbetsförmedlingen

All Rights Reserved