NFC

MENTOR 4 ENTREPRENEURS

VÅRA HANDLEDARE

Goran Rajkovic, Projektledare

Lucia Sivered, Handledare

Björn Sjöholm, Handledare

Diana Waage, Handledare

Dahir Khalid, Handledare

NYFÖRETAGARCENTRUM

BILDER FRÅN KICK OFF MENTORPROGRAMMET

 

 

Mentorprogrammet finansieras av Tillväxtverket och västragötalandsregionen i samarbete med ALMI Företagspartner/IFS

All Rights Reserved